I

Sytuacja jeśli chodzi o podopiecznych w roku 2014 przedstawiała się następująco :
W okresie obejmującym sprawozdanie pod bezpośrednią opiekę fundacji trafiło 87 psów i 2 koty w tym 50 psów przebywało w domach tymczasowych, 39 w hotelikach, dwa psy przebywały w hoteliku a później w domu tymczasowym. Koty przebywały w domach tymczasowych.
Kategorie wiekowe psów w fundacji w roku 2014
Powyżej 10 roku życia: 34 psy /39,10%/
Pomiędzy 5 - 10 rokiem życia: 21 psów / 24.10%/
Poniżej 5 roku życia: 32 psy / 36,80% /
Zwierzęta powyżej 5 roku życia uznaje się jako psy z obniżonymi szansami na adopcję, psy powyżej 10 roku życia to zwierzęta nieadopcyjne, one często pozostają w fundacji do końca życia. Psy do 5 roku życia mają spore szanse adopcyjne. W fundacji w roku 2014 było 63,2 % psów z małymi i bez szans adopcyjnych i 36,8 % ze sporymi szansami adopcyjnymi.

II

W okresie rozliczeniowym na cele statutowe zostało wydane 59936,28 zł W bezpośrednim przeliczeniu na jednego podopiecznego to kwota 673,44 zł. Podstawowe wydatki na podopiecznego:
1. Kastracja sterylizacja: 150 - 250 zł
2. Szczepienia : 50-70 zł
3. Koszt miesięczny hoteliku : 300 zł / lub ew karma dla DT: 100 zł
--------------------------------------------------------------------------------------------
razem od 300 do 620 zł / zakładając, że pies wyjdzie z fundacji do miesiąca a takich psów jest w fundacji 36,80% /
Są to kwoty bez kosztów leczenia - tylko podstawowe wydatki.
Średni czas wyjścia psa z fundacji o ile jest to pies adopcyjny to ok 1 mc - 1,5 mc. Jednak najczęściej są to psy nieadopcyjne /39,10%/, które w fundacji przebywają miesiącami, lub do końca życia lub psy o obniżonych szansach / 24.10%/, których okres pobytu w fundacji do adopcji to 3-6 mc.

III

Niestety tradycyjne wydaliśmy dużą kwotę na transport. Na zużycie materiałów i energii wydana kwota 16998,01 zł. Z tego zapewne ok 12-13 tys za transport reszta za zakup materiałów do do sprzedaży : gadżetów itp...
Ponosimy duże koszty związane z transportem bowiem fundacja działa na terenie całej Polski. Pies niekiedy musi przejechać setki kilometrów by trafić do domu tymczasowego lub domu adopcyjnego. Dotyczy to zwłaszcza psów starszych, które w miejscu pobytu nie mają szans na adopcję leczenie. Dotyczy to psów, których życie jest zagrożone. Organizujemy tez transporty staruszków ze schronisk do domów. To są duże koszty jak widać i mniejsze nie będą !

IV

W roku 2014 fundacja nie zatrudniała żadnego pracownika, wszystkie osoby pracujące na rzecz fundacji są wolontariuszami za co im serdecznie dziękujemy !

V

nformuję, że tak jak w poprzednich latach również w tym okresie rozliczeniowym z własnych środków i utrzymywałam strony internetowe fundacji w tym: stronę fundacji i KLUBU JAMNIKA / comiesięczna opłata za administracje strony /.Pokrywałam również koszty utrzymania części zwierząt pod nasza opieką w tzw. Płatnych domach tymczasowych. Są to koszty udokumentowane w postaci potwierdzeń przelewów z mojego prywatnego konta, rachunków, dokumentów pocztowych. Wykaz tych płatności posiadam do ew wglądu osób zainteresowanych.
http://www.jamnikiniczyje.pl/index.php
http://projektjamniki.pl/klub/

Prezes Zarządu Edyta Jacuńska

-----------------------------------------------------

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom i osobom, które wspierają naszą działalność. To dzięki Wam możemy pomagać - bez tej pomocy nie byłoby FJN ! Bądźcie z nami !

---------------------------------

Uwaga: Każde zdjęcie powiększa się po kliknięciu w jego pole. Możemy przesłać na życzenie Państwa dokumenty w formacje word lub pdf. W tym celu prosimy napisać do nas : poczta@jamnikiniczyje.pl

----------------------------------

Sprawozdanie merytoryczne Zarządu

-----------------------------------

Rachunek Zysków i Strat / rzis /

-----------------------------------

Blians

Zapisz

ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna
89 1050 1070 1000 0023 6437 4286

SWIFT: INGBPLPW
Fundacja Jamniki Niczyje
ul Łagodna 85/4
43-300 Bielsko Biała

Logowanie